Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” beneficiază de proiectul lansat de către Primăria municipiului Chişinău „Eficienţa energetică şi reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chişinău”.
Scopul proiectului este eficientizarea energetică a instituţiilor de învăţământ precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de studii pentru copii şi elevi.

Tipuri de lucrări de reabilitare şi eficienţă energetică vor fi conform principiilor de Energie Verde, şi anume:
* Izolarea exterioară a clădirii, a pereţilor, a acoperişului şi subsolului;
* Înlocuirea tâmplăriei;
* Instalarea sistemului de ventilaţie cu recuperarea căldurii;
* Instalarea sistemului de iluminare cu LED;
* Înlocuirea sistemelor termice;
* Instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice;
* Instalarea panourilor fotovoltaice;
* Reabilitarea reţelelor inginereşti.

Menţionăm că, Proiectul se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI).

Administraţia LTPA „Elena Alistar”